Страницата съдържа актуални изображения от готови проекти на строителна компания „СТ-СТРОЙ“ ЕООД град Кърджали.