Подпорни стени

  • Изграждане на една сграда или съоръжение започва с фундирането, което е начало на строителния скелет и служи за предаване и равномерно рапределяне на товарите от сградата върху здрава почва. Подпорните съоръжения приличат доста на фундирането и функцията им е да предпазят същите тези съоръженията или постройки от свличания или срутвания на близкостоящи опасности. За изграждането на двата вида съоръжения е необходимо наличие на здрава почва, която да гарантира стабилността и ефективността им. Ние имаме познанията и опита в строежа на този вид съоръжения, а квалифицираните ни екипи са гарант за тяхната функционалност и дългогодишна годност.

  • Ремонта, който понякога се налага след дългогодишната им експлоатация или атмосферни влияния е сериозно изпитание за строителя, но след обстойно инженерно обследване са възможни редица мероприятия, които да допринесат за по-нанатъшното дългогодишно използване на тези части. Нашата фирма като изпълнител е попадала на такива обекти и смеем да твърдим, че едно разумно решение на специалист и качествено изпълнение от страна на изпълнителя, дава въжможост за успешно удължаване на живота на съответното съоръжение или строеж.


Вече15 години строителна компания „СТ-СТРОЙ“ ЕООД доказва лидерската си позиция в полагането на промишлени подови покрития, като шлайфан бетон и епоксиден под.


Други услуги


Избирайки „СТ-СТРОЙ“ ЕООД за партньор, получавате

качествена услуга и съкратено технологично време на оптимални цени.