Строителна компания „СТ-СТРОЙ“ ЕООД залага на високото качество на всяка една от предлаганите професионални услуги.

Пердашеният (шлайфан) бетон съчетава качестсвата на армираният строителен бетон и несравнимата лекота при подръжка и употреба на бетоновата настилка. Тук е момента да отбележим, че в разговорният език се е наложила терминология, в която „пердашеният бетон” е заменен с „шлайфан бетон” и с това понятие се разбира полагането на нова бетонова настилка изравнена и загладена с моторни заглаждачи наречени „пердашки” или „хеликоптери”.

Направата на нова бетонова настилка или (пердашен бетон) започва с подготовка на основата или вертикалната планировка в случай, че пердашеният бетон ще се изпълнява въху земна повърхност. В първият случай е необходимо разрушените и слаби места да се остранят и обрушат, докато във вторият случай е необходимо хумусният слой да се отстрани и на негово място да се насипе фракция, която да се уплътни.

Изображения за пердашен бетон

Армировката игре важна роля за здравината на бетоновата настилка и е необходимо тя да е съобразена с товарите, които ще поема. За тротоари и товар само от пешеходен трафик е достатъчна армировка от заварена мрежа Ф4/20/20, която да поеме линейните разширения и деформации от бетона, докато ако по нея ще се движат товарни автомобили е необходимо тя да бъде изградена на две нива и с по-голяма дебелина.

Фибрите са добавки към бетоновата смес и осигуряват допълнителна здравина към микропукнатини и пукнатини на бетоновата настилка. В зависимост от предназначението си, на бетоновата смес могат да бъдат добавяни полипропиленови и метални фибри, като последните по разбираеми причини осигуряват по-голяма устойчивост на бетоновата настилка.

Полагането на бетона е процес при който се ивършва изтеглянето, уплътняването и нивелирането на бетона. Този процес е един от най-важните за разхода на бетон, за неговата здравина, която зависи от уплътнението на бетона и за постигането на една добра и равна повърхност или настилка с удобни наклони.

За пердашенето - шлайфането на бетоновата повърхност се използват специализирани машини наречени пердашки - хеликоптери (единични или двойни), посредством които обработваната повърхност достига желаната гладкост. В някои случаи е необходимо повърхностният слой да бъде награпен, което се извършва с помощта на инструмент, които оставя ситни линии допринасящи за доброто сцепление с гумите на автомобилите и машините и е подходящо за различни рампи и паркинги на открито.

За постигане на устойчивост на износване е необходимо към бетоновата повърхност преди пердашене да се разстели допълнително посипка наречена топинг и да се втрие в младата бетонова смес за да се съедини с нея. Тази посипка се използва в случаи, когато се очаква интензивен трафик и добавя допълнителен слой устойчив на абразия.

Импрегнаторите са химикали, които проникват в бетоновата повърхност и запълват малките микропукнатини, като се свързват със съставките на бетона и му осигуряват една по-здрава повърхност, устоичива на омазняване, разпрашаване и не на последно място удължават неговият живот.

Още една практична възможност за употребата на бетоновите настилки е направата на бетонови тротоари. Те по разбираеми причини са също толкова удобни и лесни за експлоатация подобно на пердашените бетони, и като допълнително качество можем да добавим, че със своята гладкост дори ги превъзхождат и правят по-лесни за поддръжка и почистване.

Изображения за тротоари от бетон

Инженерите от строитела компания „СТ-СТРОЙ“ ЕООД не симпатизират на определена марка добавки за бетон, а предлагат гъвкави варианти според тяхната специфика, стремейки се да намерят най-добрата алтернатива за съответния проект.

Разгледайте подробно фирмените референции

Страницата съдържа мнения на наши клиенти.