Строителна компания „СТ-СТРОЙ“ ЕООД поддържа изключително високо ниво на услугите, които предлага в сферата на строителството, ремонтите и полагането на подови настилки.

История на дружеството

Фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД е естесвеното продължение на ET „КНАУФ - Тодор Такшаров“, създадено и вписано в регистъра на търговските дружества с РЕШЕНИЕ - от 05.10.1999г. при Кърджалийският окръжен съд. Предметът на дейност е строителство и строително-ремонтни дейности и изключително специализиран в областта на сухото строителство и фасадните топлоизолации. След учредяването си дружеството се утвърждава, като професионален партньор при монтажа на гипсокартон в региона. В обстойното ни фирмено портфолио присъстват множество строежи на еднофамилни къщи, жилищни и промишлени сгради, както и капитални ремонти на строителни съоръжения или части от тях. Наличната инструментална база и натрупаният през годините професионален опит спомогнаха да се докажем, като предпочитан партньор в сферата на строителството. При стартиране на всеки нов проект предоставяме цялосно и подробно решение за постигане на поставените цели, което ни превръща в предпочитан партньор в сферата на строителството и частичните ремонти. За всеки наш клиент разработваме варианти съобразени с изискванията, вижданията и възможностите му като предлагаме ясен и коректен договор с подробно изброени строително монтажни дейности и окончателна цена. Изпълнените от нас дейности са подкрепени с дъпгогодишна гаранция за правилното им изпълнение и придружени от съответнате сертификати за качество от призводителя им. Доказателство за отговорното ни отношение към поетият ангажимент и непрестанното ни усъвършенстване е присъденото трето място на покривачите на БРАМАК за 2012 година. Прецизната работа и контрол на качеството както и въвеждането на нови технологии съчетани с традициите отредиха едно постоянно и разстящо присъствие на нашата компания на все по-взискателния частен пазар.


Основната цел на фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД , е да задоволи нуждите на всеки свой клиент, като за целта подхожда професионално спрямо всеки проект. Стремим се към съвършенство, като постоянно усъвършенстваме професионалните си знания и умения, използваме съвременни софтуерни продукти при проектиране на заданията и постоянно внедряваме съвременна техника и професионална механизация. Както всяка уважавана фирма, така и „СТ-СТРОЙ“ ЕООД се развива, като поддържа екип от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в сферата на строителството, ремонтите и полагането на подови настилки. Смятаме за наш дълг да предлагаме професионални и конкурентни услуги, което ни превърна в желан партньор сред жестоката конкуренция. Най доброто доказателство за качеството на услугите, са референциите от наши клиенти.

Основни цели

Основната цел на фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД , е да задоволи нуждите на всеки свой клиент, като за целта подхожда професионално спрямо всеки проект. Стремим се към съвършенство, като постоянно усъвършенстваме професионалните си знания и умения, използваме съвременни софтуерни продукти при проектиране на заданията и постоянно внедряваме съвременна техника и професионална механизация. Както всяка уважавана фирма, така и „СТ-СТРОЙ“ ЕООД се развива, като поддържа екип от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в сферата на строителството, ремонтите и полагането на подови настилки. Смятаме за наш дълг да предлагаме професионални и конкурентни услуги, което ни превърна в желан партньор сред жестоката конкуренция. Най-доброто доказателство за качеството на услугите, са референциите от наши клиенти.

Разгледайте подробно фирмените референции

Страницата съдържа мнения на наши клиенти.